Skip to content

Impresszum

Csengeri Imre, a Csereerdő Szíve külső fotózási és rendezvényhelyszín tulajdonosa vagyok..

Célunk, hogy aki a természet közelében szeretne egyedi fotókat készíteni, vagy kis létszámú rendezvény megtartására keres családias helyszínt, az – a mögöttünk álló szakmai csapat segítségével – meg tudja valósítani elképzeléseit.

Csengeri Imre

·    Adószám: 59593661-1-29

Bármilyen kérdésed vagy észrevételed van az oldallal kapcsolatban, akkor a következő e-mail címen kereshetsz minket:
csereerdoszive@gmail.com


Csengeri Imre (továbbiakban adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Vállalja, hogy elvégzett tevékenységeivel kapcsolatos mindennemű adatkezelése megfelel az ebben a közleményben foglaltaknak, illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, amelynek tényéről értesíti partnereit.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan logikai, fizikai és adminisztratív intézkedést, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Az adatkezelő adatai:

Tulajdonos: Csengeri Imre

Cég: Cool Garden – Csengeri Imre ev,

Adószám: .59593661-1-29

Nyílvántartási szám: 57640671

Információs e-mail:  csereerdoszive@gmail.com

Információs e-mail: coolgarden2021@gmail.com

Adatvédelmi e-mail:  coolgarden2021@gmail.com

Oldal: www.csereerdoszive.hu

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama.

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződéses kötelezettség teljesítéséhez való szükségességen alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja, ha az adatkezelés visszavonása jogszabályba nem ütközik.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

·         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR).

·         évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Ügyfél adatkezelések

Az adatkezelő CRM ügyfél adatbázis rendszere.

Megosztás